Radno vrijeme vrtića

Vrtić radi pet dana u tjednu (ne radimo subotom i nedjeljom).
Radno vrijeme Vrtića i dežurstva ovise o potrebama zaposlenih roditelja.
Radno vrijeme Vrtića u pravilu traje od  7 -17 sati, ali se prilagođava utvrđenim potrebama roditelja prema Programu javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2019.

 

RASPORED RADA RAVNATELJICE I STRUČNIH SURADNIKA PO OBJEKTIMA  ( 7+1 prema DPS-u)
 

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
RAVNATELJICA
Gordana Lukačić, prof.
 
Rukovodioc
(čl.13.Pravilnika o sadrž. I načinu vođ.ev. o radn. N N 73/2017. od 19.7. 2017)
Rukovodioc
(čl.13.Pravilnika o sadrž. I načinu vođ.ev. o radn. NN 73/2017 od 19.7. 2017)
Rukovodioc
(čl.13.Pravilnika o sadrž. I načinu vođ.ev. o radn. NN  73 /2017 od 19.7. 2017)
Rukovodioc
(čl.13.Pravilnika o sadrž. I načinu vođ.ev. o radn. NN 73/2017 od 19.7. 2017)
Rukovodioc
(čl.13.Pravilnika o sadrž. I načinu vođ.ev. o radn. NN 73/2017 od 19.7. 2017)
PEDAGOGINJA
Lana Očko, mag.paed.
Trnac 67
9– 17*
 
Bukovačka  221
Bukovačka 316
8-16
 
 
Trnac 67
8-16
 
 
Bukovačka 221 i REBRO
8-16
 
 
Trnac 67
8-16
 
 
 
PSIHOLOGINJA
Dijana Dörma Duvnjak, mag.psih.
Bukovačka
8-16
 
 
 
 
Trnac 67
9-17
 
 
Trnac 67
8 – 16
 
 
Bukovačka cesta 221
Bukovačka 316
8-16
 
 
 
Trnac 67
 
8-16
 
 
LOGOPEDINJA
Buga Kahrić, prof.
Trnac 67
8-16
 
 
Bukovačka 221 i 316
8-16
 
 
 
      Trnac 67 
 
       9– 17
       
 
Trnac
8 – 16
 
 
Bukovačka
221
Bukovačka
316
8-16
 
 
DEFEKTOLOGINJA
Ana Pavlek, prof.
 
Bukovac na brijegu
8-16
 
 
 
Trnac 67
8 – 16
 
 
Bukovac na brijegu Bukovačka cesta 221
 
8 - 16
 
 
Trnac 67
 
 9 – 17
 
 
Bukovac na
brijegu
8 - 16
 
 
ZDRAVSTVENA VODITELJICA
Tanja Gržanić, bacc.med.tech
*prema potrebi
Bukovačka
7 – 15
 
 
Trnac 67
9 - 17
 
 
Trnac 67
7 – 15
 
 
Trnac 67
7 – 15
 
 
Trnac 67
7 – 15
 
 

Molimo Vas da termin individualnog razgovora sa stručnim suradnicima prethodno dogovorite telefonom.

Trnac 67 : 01 / 234 11 31

Bukovačka cesta 221: 01 / 2445 111


Ispiši stranicu