Djelatnici

RAVNATELJICA
Gordana Lukačić, prof. predškolskog odgojaSTRUČNI SURADNICI
Pedagog: Bojan Đurđević, magistar pedagogije;
                  Elizabeta Bazina, profesor pedagogije 

Psihologinja: Diana Dörma Duvnjak, magistra psihologije
Logopedinja: Buga Kahrić, prof. logoped
Defektologinja: Ana Pavlek, prof. defektolog

ZDRAVSTVENE VODITELJICE
Tanja Gržanić – stručna prvostupnica sestrinstva 
Maja Marinović - magistra sestrinstva (zamjena za Tanju Gržanić)
Katarina Čerina - stručna prvostupnica sestrinstva

TAJNICA: 
Karolina Fatović, upravni pravnik

RAČUNOVODSTVO

Darija Šonc, ekonomist - voditeljica računovodstva, 
Ivanka Mandarić, administrativno računovodstveni radnik

Marija Kelava, administrativno računovodstveni radnik

EKONOMKA:
Jasna Šimrak

ODGOJITELJI DJEČJEG VRTIĆA „BUKOVAC“ :
Banjavčić Marijana, Baričević Ana, Bituh Dirnbek Martina, Bobić Štefanija, Bošnjak Ivana, Butina Bruna, Carević Sanja, Celinšćak Željka, Cetina Radetić  Jasna, Cik Kobasić Josipa, Crnčić Snježana, Crnogorac Lidija, Cvetko Sever Martina, Čičak Marica, Čoh Anica, Čorak Marija, Ćurković Ani, Ćuže Nada, Dabić Katarina, Dianić Ljiljana, Dodig Martina, Dragičević Alpeza Marcela,  Đopar Maja, Đuroci Marcela, Fijan Petra, Gavran Katica, Glavinac Lidija, Gradinščak Ines, Gudlin Monika, Hopek Brlek Katarina, Horvat Petra, Ivančić Ivanka, Jambrešić Valentina, Jukić Jagoda, Kajić Tanja, Kecerin Biljana, 
Klasnić Jelena, Korponaić Zrinka, Kosić Pleteš Ana, Kostanić Eva, Kovač Jurić Tatjana, Kukić Violeta,  Lazić Ivana, Livaković Ivanka, Lukač Lidija, Mikulin Marina, Mioč Izabela, Moslavac Ivona, Mrđen Anna, Nekić Diana, Nikolić Gorana, Osić-Sadžak Snježana, Pavleković Alenka, Perus Mario, Pintarić Lidija, Pintz Dubravka, Pofuk Anđelka, Posavec Irena, Pruša Bernarda, Pupek Vesna, Rade Monika, Ris Jasminka, Sliško Iva, Škrpec Ana,  Šošić Jelena, Teklić Maja, Todorić Iva, Tolić Vesna, Turčić Nedeljko Tanja, Turjanski Đurđica, Tuteković Tea, Videc Blaženka, Vilić Mira, Vrbetić Danijela, Vuković Sanja, Zubak Ana, Zubak Martina, Žugec Danijela, Žulj Terezija

OSOBLJE KUHINJE:

Sanjica Kanižaj - glavna kuharica  
Anđa Bojčić - kuharica
Senka Čuljak - kuharica
Ružica Latin - kuharica
Androić Ružica, Holy Ines, Vuglovečki Lidija,  - pomoćne radnice, servirke

SPREMAČICE:

Baričević Ružica, Butković Andreja, Črnek Jasmina, Gažić Ana, Gotal Marina, Horvatić Verica, Ištvanić Katica, Kalaj Spomenka, Kostanjšek Dragica, Kuren Đurđica, Lukšić Zvjezdana, Madarić Marica, Maltarić Mirjana, Mrkonjić Mirjana

PRAONICA RUBLJA:

Babok Ljiljana, Radečić Ivana

DOMARI - LOŽAČI:
Đopar Igor, Šimunčić Zlatko, Glumac Mladen, Branko Radan

 

Ispiši stranicu