Alternativni odgojno - obrazovni program prema koncepciji Marije Montessori


    Osnovni cilj Montessori programa temelji se na znanstvenom promatranju učenja djece, na poticanju vlastitog djelovanja djeteta, na razvoju samostalnosti i na poštivanju djetetove sposobnosti. Pažljivo pripremljena okolina potiče djetetov interes, slobodan odabir aktivnosti i djelovanje prema osobnim mogućnostima uz neznatnu pomoć odgojitelja. Prostor sobe  je funkcionalno i estetski osmišljen i prilagođen djetetu.
 Posebno izrađenim priborom  cilj je zadovoljiti prirodnu potrebu djeteta za učenjem. Poticanjem razvoja svih djetetovih potencijala cilj je razvijati samostalnost, samosvjesnost, kreativnost, slobodu i uravnoteženost.

   Montessori koncepcija omogućuje individualni pristup svakom djetetu koji se ostvaruje promatranjem i osluškivanjem jedinstvenog ritma razvoja svakog pojedinog djeteta (što se odnosi na učenje, motivaciju, potrebe i težnje), te osiguravanjem uvjeta za ostvarivanje tog razvoja. Montessori program je namijenjen djeci od 3 godine života do polaska u školu.

   Montessori koncepcija obuhvaća aktivnosti s djecom koje potiču stjecanje vještina, sposobnosti i znanja iz različitih područja.

   Montessori program obuhvaća pet područja djelovanja:
1. vježbe za poticanje samostalnosti u svakodnevnom životu
2. vježbe za poticanje osjetilnosti
3. vježbe za razvoj govora i usvajanje jezika
4. vježbe za poticanje i razvijanje matematičkog duha i logičkog uma
5. kozmički odgoj
Svako pojedino područje sadrži niz vježbi koje se sastoje od posebno izrađenog pribora koji razvijaju određene vještine i znanja.


Ispiši stranicu