Primarni desetsatni program


     Primarnim desetsatnim programom obuhvaćena su djeca od navršene jedne godine života do polaska u školu u ukupno 27 odgojnih skupina, te dvije skupine na KBC Rebro u Programu Vrtić u bolnici. Primarni program je usmjeren na brigu o zdravlju te optimalno zadovoljavanje djetetovih potreba i poticanje rasta i razvoja u skladu s individualnim mogućnostima djeteta.

   Takvim programom nastojimo da se dijete:

·         osjeća ugodno i sigurno, uspostavlja socio-emocionalne veze sa svojim odgojiteljima, s djecom u svojoj grupi i ostalim odraslim osobama u vrtiću. Nastojimo da razvija socijalne odnose i vještine i postepeno stječe osnove prosocijalnog ponašanja, razvija samopoštovanje i pozitivnu sliku o sebi.
·         razvija korisne, zdrave navike i ponašanja; stječe osnovna znanja o zdravlju, uspostavlja pozitivan i aktivan odnos prema sebi i svom okolišu.
·         osamostaljuje u zadovoljavanju svih svojih potreba
·         istražuje i uči kroz brojne igre, aktivnosti, teme i projekte, razvija sposobnost  mišljenja, pamćenja i zaključivanja.
·         ima brojne mogućnosti doživljavanja i izražavanja doživljenog kroz govor, pjesmu, ples, crtanje, slikanje, modeliranje, scensko izražavanje i sl.
·         obogaćuje vlastita iskustva kroz izlete u prirodu, posjete kazalištima, muzejima i drugim povijesnim i kulturnim institucijama.

       U ostvarivanju programa odgojno-obrazovnog rada s djecom posebna pažnja posvećuje se stvaranju djeci primjerene i poticajne sredine. Pod time podrazumijevamo organizacijske, prostorno-materijalne i komunikacijske uvjete za poticanje i podržavanje djetetovog rasta i razvoja. 


Ispiši stranicu