Upravno vijeće

DJEČJI VRTIĆ BUKOVAC
ZAGREB, Trnac 67
KLASA:601-02/20-05/05
URBROJ:251-595-04
U Zagrebu, 19. 02. 2020.
 
 
                                             O   B  A   V   I   J  E  S   T
                                o održavanju sjednice Upravnog vijeća
 
 
 18. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bukovac,  održati će se u ponedjeljak, 24. 02. 2020. u prostorijama DV Bukovac, Trnac 67 s početkom u 7,00 sati.
 
 
                                       PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:
 
  1. Verifikacija Zapisnika sa 17. sjednice UV
  2. Informacija o otvorenju novog objekta Rebro Kišpatićeva 12 S
  3. Donošenje odluke o  premještaju jedne odgojne skupine na KBC Kišpatićeva 12 S zbog otvaranja jasličke skupine na objektu Trnac 67
  4. Donošenje Odluke o stimulaciji – usklađivanje sa Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2020. godinu
  5. Izvješće o financijskom poslovanju DV Bukovac za I-XII/2019.
  6. Kadrovska pitanja:
          - razmatranje zahtjeva radnica za prestanak ugovora o radu Vesne Pupek i Nade Ćuže
          - donošenje odluke o raspisivanju natječaja za poslove odgojitelja na određeno vrijeme –2 radnice
  • donošenje odluke o raspisivanju natječaja za poslove odgojitelja na neodređeno vrijeme – 2 radnice
  1. Donošenje odluke o produljenju Ugovora o poslovnoj suradnji sa KBC Rebro
  2. Izvješće ravnatelja o događanjima između dvije sjednice
  3. Razno
  
                                                                        PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
                                                                              Anđelka Pofuk
 
 
 
 
Temeljem Zakona o prvu na pristup informacijama (Narodne novine,  br. 25/13 i 85/15), načela javnosti i slobodnog pristupa, načela jednakosti, načela raspolaganja informacijom, načela međusobnog poštovanja i suradnje,  sjednici mogu nazočti najviše 2 radnika koji se prijave do dana sjednice  u tajništvo Vrtića. Ukoliko se prijavi veći broj radnika kriterij za nazočnost je  redoslijed prijava. 

Ispiši stranicu