Upravno vijeće

DJEČJI VRTIĆ BUKOVAC
ZAGREB, Trnac 67
KLASA:601-02/19-08/15
URBROJ:251-505-04-19-1
U Zagrebu, 16. 12. 2019.
 
 
                                             O   B  A   V   I   J  E  S   T
                                o održavanju sjednice Upravnog vijeća
 
 
 17. sjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bukovac,  održat će se u četvrtak, 19. 12. 2019. u prostorijama DV Bukovac, Trnac 67 s početkom u 7,00 sati.
 
 
                                       PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:
 
1.       Verifikacija Zapisnika sa 16. sjednice UV
2.       Donošenje odluke o izboru dobavljača u postupku jednostavne nabave roba za 2020.
3.       Donošenje Odluke o stimulaciji – usklađivanje s Programom javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2020. godinu
4.       Usvajanje Pravilnika  o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
5.       Izvješće ravnatelja o događanjima između dvije sjednice
6.       Razno
 
 
 
 
Temeljem Zakona o prvu na pristup informacijama (Narodne novine,  br. 25/13 i 85/15), načela javnosti i slobodnog pristupa, načela jednakosti, načela raspolaganja informacijom, načela međusobnog poštovanja i suradnje,  sjednici mogu nazočti najviše 2 radnika koji se prijave do dana sjednice  u tajništvo Vrtića. Ukoliko se prijavi veći broj radnika kriterij za nazočnost je  redoslijed prijava.

Ispiši stranicu