Upisi i natječaji

 

P R A V I L N I K o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću

Obavijest o upisu 2019-2020 

Zahtjev za upis 2019-2020

Zahtjev za upis u program predškole

Obrazac za inicijalni intervju 

Obrazac za inicijalni intervju za Program predškole

Ponuda posebnih programa

Roditelje djece upozoravamo na sljedeće:

  • Zahtjevi za upis djeteta se predaju u tajništvo vrtića Bukovac na adresi Trnac 67
  • da zahtjev za upis djeteta predaju u propisanom roku samo jednom dječjem vrtiću u pravilu prema mjestu stanovanja, uz naznaku još 2 dječja vrtića kao sljedeće opcije,
  • da dječjem vrtiću mogu dati privolu da sam provjeri podatke o rođenju djeteta te o prebivalištu djeteta i roditelja, u kojem slučaju nisu dužni uz zahtjev prilagati dokaze o navedenom,
  • da uz zahtjev za upis trebaju podnijeti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu, s tim da će, ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe prednost pri upisu, sukladno odredbama akata Grada Zagreba i pravilnika dječjeg vrtića, imati djeca: roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više djece, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu i djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, koja imaju teškoće u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, te koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama,
  • da će programi za djecu u dobi od 6 do 11 mjeseci biti organizirani samo za djecu zaposlenih roditelja koji iz objektivnih razloga ne koriste roditeljski dopust i to u dječjim vrtićima u kojima su, uz verificirani pokusni program, osigurani potrebni uvjeti za rad s tom djecom (DV Medveščak i DV Duga),
  • da će za djecu školske obveznike biti osiguran nastavak ostvarivanja programa u sljedećoj pedagoškoj godini ako roditelji izvijeste dječji vrtić o pokrenutom postupku odgode upisa u osnovnu školu,
  • da se djeca s teškoćama usmjeravaju radi upisa prvenstveno u dječje vrtiće s verificiranim posebnim programima (DV Vladimira Nazora, DV Duga, DV Potočnica, DV Utrina, DV Vrbik i DV Bajka), a ovisno o vrsti teškoće procjenjuje se da li eventualno postoje uvjeti za njihovu integraciju u redoviti program u tim ili drugim dječjim vrtićima,
  • da će smjenski redoviti 10-satni program i nadalje biti organiziran u Dječjem vrtiću Bajka,
  • da će se nastaviti s provedbom postojećih posebnih programa, a novi će biti organizirani ovisno o iskazanom interesu roditelja djece te prostornim i drugim mogućnostima vrtića,
  • da će se, u suradnji susjednih dječjih vrtića, organizirati program predškole za svu djecu čiji roditelji zahtjeve predaju u propisanom roku.

 


Ispiši stranicu